Zamrzlá příroda, dary přírody, vše pro naše zdraví
Příchodem nového roku jsme si připomněli prastarou tradici Tří králů a vysvětlili význam Tříkrálové sbírky. Děti si mezi sebou vyprávěly vlastní zážitky z vánočních prázdnin. Mladší děti skládaly zábavnou skládačku kostry lidského těla i jeho vnitřních orgánů. Praktické rady a návody čerpaly z různých knih, vzdělávacích kartiček, encyklopedií. Děti ze starších ročníků si vyzkoušely složit 3D model lidského těla. V rámci zdravého životního stylu hravou formou poznávaly ovoce a zeleninu. Četli jsme knihy o přírodě i o zdraví. Při častých vycházkách, ne vždy mrazivou přírodou, jsme si vyrazili ke krmelci, stavěli stavby ze sněhu a jezdili na lopatách. Jednou z oblíbených venkovních aktivit bylo malování potravinářskými i vodovými barvami na sníh, jednoduché pokusy se sněhem. V tělocvičně jsme skákali přes švédskou bednu, hráli pohybové a míčové hry. Z ručních prací jsme si oblíbili zvířátka z vlny a zábavné šití látkových zvířátek. Modelovali jsme s kinetickým pískem nebo tvořili různé tvary z korálků. Vyrobili jsme sněhuláka a barevného ptáčka z papíru, jelena z kartonu i kravičky z kornoutu. Kresbou či malbou se žáčci snažili zachytit hospodářská zvířata a ptactvo.
31. 1. 2020    Simona Krahulová