Tajemný svět vesmíru - naše planeta, chráníme živ. prostředí
V dubnu měly děti příležitost nahlédnout do tajemného světa vesmíru. Seznamovaly se s planetami Sluneční soustavy pomocí zábavných puzzlí a zajímavých encyklopedií. Učily se základní orientaci na nástěnné mapě světa, ukazovaly navštívené země a kontinenty svým spolužákům. Povídaly si o environmentálních problémech naší planety. Při vycházkách sledovaly poškozování přírody člověkem, a i ony přispěly k úklidu v okolí školy. V týmu vykonávaly různé pracovní a výtvarné aktivity ke Dni Země a diskusí zhodnotily výsledky své práce. Sluneční soustavu malovaly vodovými barvami nebo tvořily z nafukovacích balónků. Zahrály si novou pohybovou hru „Odpadkový mišmaš“, hledaly schované planety na dětském hřišti. Malovaly křídami na asfalt, odpočívaly a hrály zábavné hry v místním parku. Koncem měsíce jsme společně vytvořili opravdovou čarodějnici. Vyrobili jsme si jemný měsíční písek, u kterého děti často relaxovaly. Máte zájem o jednoduchý návod na výrobu této modelovací pomůcky pro Vaše tvořivé děti? Ten Vám milí rodiče, prozradí Vaše pozorné děti.
30. 4. 2018    Simona Krahulová