Tříkrálový příběh
Příběh tří králů má dlouhou tradici a těsně se váže na příběh vánoční. S dětmi jsme si proto tento den připomněli a zrekapitulovali tématiku vánoc a celé vánoční období oficiálně ukončili. Tradici a její podání jsme přizpůsobili věku dětí, s knížkou a obrázky jsme si vyprávěli o narození Ježíška a o putování třech králů – mudrců, kteří se přišli Ježíškovi poklonit a donést dary z dalekých zemí. Děti si vyrobili korunku, kterou si vyzdobily, a spoustu dalších krásných obrázků. Naposledy jsme si při tom také poslechli a zazpívali koledy.
6. 1. 2022    Šárka Charvátová