Výšlap na Vřesovou studánku
V sobotu 8. června se vydalo 39 účastníků výletu ŠD do přírody směrem z Červenohorského sedla k Vřesové studánce. Na stanici Horské služby si všichni vyslechli od záchranáře Romana Fišnara desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu. Během cesty děti plnily různé úkoly a v cíli výpravy hledaly poklad ukrytý lesním skřítkem. Společně jsme se napili osvěžující vody, která má podle pověsti léčivé účinky, snědli malou svačinku a vydali se na zpáteční cestu. Děkujeme všem rodičům, zákonným zástupcům, dětem MŠ i ZŠ za pěkně strávené sobotní dopoledne!
8. 6. 2019    Simona Krahulová