Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky ZŠ a jejich zákonné zástupce:

 
Po telefonické domluvě, tel. č. ZŠ
 
739 063 016

 

 

Termíny hodin pedagogické intervence

 Začátek - od měsíce ŘÍJNA

JMÉNO DEN OD DO
Bučková Anita      
Čulíková Jitka      
Chytilová Jitka      
Komárková Magda      
Kršek Petr      
Mikesková Ludmila      
Rudolfová Milena      
 
 

Nabídka poradenských služeb pro šk. rok 2021/2022

 
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12
 
POZOR - v současné době probíhá rekonstrukce
PPP najdete na adrese U Sanatoria 1, Šumperk 787 01
 
 
Individuální a skupinové poradenství dle vlastního výběru
 
zahájení plánováno od října 2022
programy jsou v dopoledních i odpoledních hodinách
reedukace probíhá zdarma, zákonný zástupce dítěte uhradí pouze pracovní materiály
 
 
Poskytuje:
Reedukace dětí se SPU - individuálně i skupinově
Krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků
Rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. třídy ZŠ
Profesní vyšetření pro žáky 8. a 9. tříd
 
Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit na tel. 583 215 279 nebo osobně.
 
Speciálně pedagogické centrum
při ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk
 
Poskytuje:
komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
reedukační a terapeutickou činnost,a to především pro děti s vadou a pro žáky se specifickými poruchami učení
profesní orientaci
 
Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka
Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
Poskytuje: 
podporu, pomoc, poradentství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům
 
Zpracovala: M. Rudolfová