7. 3. 2019
  Simona Krahulová

Upozornění
V době jarních prázdnin tj. od 11. 3. – 15. 3. 2019 bude provoz školní družiny přerušen.

  6. 3. 2019
  Petr Lukáš

RODIČE ŽÁKŮ 1.– 7. ROČNÍKU:
Vyplňte, prosím, anketu v systému Bakaláři. Děkujeme Vám.

  28. 2. 2019
  Petr Lukáš

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Vážení rodiče.
Školní obědy pro žáky jsou státem dotované. Na takový oběd máte nárok v tom případě, že je dítko ve škole. Pokud má Vaše dítě neplánovanou absenci (např. onemocní), můžete si v ten den ještě oběd odebrat, ale dále již na něj nárok není. Máte-li v úmyslu oběd odebírat i během nepřítomnosti žáka, je třeba si ho objednat ve školní jídelně jako pro cizího strávníka za plnou cenu u paní vedoucí Hany Bartalové.
Žádám Vás o spolupráci při omlouvání dětí. Neopomeňte, prosím, informovat i vedoucí školní jídelny o tom, že Vaše dítě nebude přítomno ve škole, a včas oběd odhlaste. Jinak bychom Vám museli účtovat platbu v plné výši jako u tzv. cizích strávníků i za neodebrané obědy. Stačí napsat sms, mail nebo zavolat. Kontakty jsou uvedeny na školním webu. Děkuji Vám. Petr Lukáš, ředitel školy
DOKUMENTY:
Vyhláška č. 107/2005 Sb. v platném znění, Školní řád
KONTAKTY:
Hana Bartalová, vedoucí školní jídelny
telefon: 583 550 128, mobil, sms: 739 262 829, email: jidelna@zsloucnand.cz

  20. 1. 2019
  Simona Krahulová

POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
Vážení rodiče, nezapomeňte v lednu uhradit poplatek ŠD 300,-Kč (za leden-červen, tedy 50,-Kč/měsíc) na účet školy 175416331/0300. Děkujeme.

  25. 5. 2018
  Petr Lukáš

V sekci Úřední deska naleznete informace k ochraně osobních údajů (GDPR) a kontakt na pověřence.