16. 1. 2020
  Jitka Čulíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v úterý 11. února 2020 v ranním bloku od 7.50 – 9.35 hod. s možností vstupů do jednotlivých vyučovacích hodin. Školu si pak můžete prohlédnout odpoledne v době 16.00 – 18.00 hod. formou komentovaných prohlídek nebo účastí na programu.
Těší se na vás všichni zaměstnanci školy

  26. 12. 2019
  Petr Lukáš

PF2020
Každý z dvanácti měsíčků již tento rok vládl dostatečně dlouho. Je nejvyšší čas přichystat se na další kolo, popřát měsíci Lednu mnoho zdaru a požádat ho, aby naše krásné Jeseníky přikryl sněhovou peřinou.
Je také třeba znovu prolistovat každou stránku s čísly od 1 do 365 a zamyslet se, která nám přinesla co dobrého nebo špatného, přínosného či zbytečného, na kterou budeme s hrdostí a úsměvem vzpomínat a ze které se poučíme a změníme běh událostí k lepšímu. Za uplynulý rok toho má naše škola za sebou mnoho a na rok nový toho má ještě více před sebou. A to je dobře.
Za celoroční spolupráci děkuji zřizovateli, zastupitelům a všem, kteří nám letos jakkoliv prospěli, ať už prací pro děti, financemi, pomocí, radou či připomínkou. Vážím si práce našich učitelů, vychovatelek i provozních pracovníků. Cením si aktivit žáků i rodičů, kteří přispívají dobrému jménu loučenské školy. Těším se na další spolupráci. Mějte zdravý, úspěšný a spokojený rok 2020.
Petr Lukáš, ředitel školy

Těšíme se na viděnou v pondělí 6. ledna 2020.

  18. 12. 2019
  Petr Lukáš

ANKETA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vážení strávníci.
Naše jídelna prošla v posledním roce změnami. Chceme Vám poskytovat kvalitní služby. Potřebujeme znát Váš názor na naši práci, vědět, co byste potřebovali, co očekáváte, co Vám vyhovuje nebo naopak ne. Proto jsme připravili anketu pro externí strávníky, pro žáky i zaměstnance školy. Anketní lístky jsou připraveny ve školní jídelně, děti je obdrží na začátku ledna.
Vaše názory nám sdělte do pátku 10.01.2020 vhozením vyplněného listu do sběrného boxu v jídelně, případně je předejte pracovníkovi, který rozváží stravu. Děkujeme Vám.
Přejeme Vám dobrou chuť a klidné svátky. Hana Bartalová a Petr Lukáš

  13. 12. 2019
  Jana Hoblerová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Předběžně zjišťujeme zájem o lyžařský výcvik dětí. Prozatím máme návrh na uskutečnění buď na vleku u pana Kareše (museli bychom vyřešit dopravu) nebo na Oáze u pana Klabana (bez dopravy). Termín bychom chtěli dát ještě před začátkem jarních prázdnin, což je konec ledna. Kdo má zájem, zapište jméno do tabulky na nástěnce v MŠ. Děkujeme

  21. 11. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST:
Vážení rodiče.
Informuji Vás o situaci, která vznikla ve čtvrtek 21.11.2019. Na začátku odpoledního vyučování jsem obdržel informaci, že byly dvě naše žákyně během polední přestávky obtěžovány v zámeckém parku neznámým člověkem. Po rozhovoru s dívkami a úvodním sběru informací jsem v souladu s platnou směrnicí předal věc Policii ČR a informoval zákonné zástupce.
Další šetřením bylo zjištěno, že se jedná o DEZINFORMACI. Byl jsem vyšetřovatelem ujištěn, že k popsanému incidentu v parku nedošlo a není důvod k panice. Chápu, že množství policejních vozů a míra dětské fantazie zřejmě vzbudila obavu o Vaše děti, ale buďme rádi, že se nic vážného nestalo. Policistům děkuji za zodpovědný přístup.
Přeji Vám hezký den. Petr Lukáš, ředitel školy

  11. 11. 2019
  Petr Lukáš

MARTIN JEDE NA KONI...
Chcete-li zjistit, jestli ten Martin na bílém koni letos skutečně přijede, zastavte se v pondělí v 16 hodin ve školce na zahradě. Určitě nebudete litovat. Těšíme se na viděnou.
POZVÁNKA audio [1,5 MB]
PÍSNIČKA audio [1,0 MB]

  9. 11. 2019
  Hana Svatoňová

HALLOWEEN
Rodiče dětem organizují již tradiční akci v sobotu 9. 11. 2019. Sraz všech strašidláků je v 17.00 hodin na parkovišti u ZŠ. Přijďte se příjemně bát :D

  28. 10. 2019
  Petr Lukáš

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
V úterý 29.10. a ve středu 30.10.2019 mají žáci školy podzimní prázdniny. Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 31.10.2019
V úterý 05.11.2019 proběhnou třídní schůzky dle pokynů třídních učitelů.

  15. 10. 2019
  Petr Lukáš

NABÍDKA KROUŽKU KERAMIKY:
Kroužek keramiky zve ke spolupráci ještě další zájemce. Přihlásit se můžete v ředitelně školy nebo přímo u paní učitelky Věrky Turkové. Těšíme se.

  30. 9. 2019
  Petr Lukáš

TŘICET LET LOUČŇÁČKU:
V sobotu 19.10.2019 připomeneme třicet let činnosti pěveckého sboru Loučňáček výročním koncertem. Začínáme v 17:30 v KD Skleník v Loučné nad Desnou. Těšíme se na viděnou.
Info pro zpěváky najdete ZDE

  3. 9. 2019
  Jana Hoblerová

Prosíme rodiče dětí, aby od měsíce září odhlašovali stravu pouze u učitelek v MŠ. Děkujeme Tel.kontakt Koťátka: 603 706 631 Tel.kontakt Štěňátka: 731 802 587 Stravu na následující den je možno odhlásit pouze do 15:30 hodin! Oběd si můžete vyzvednout do jídlonosičů pouze 1.den nepřítomnosti v době od 12:00-12:30. Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám účtována plná cena!

  1. 9. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY:
Od 1. září 2019 jsme byli nuceni upravit ceny za stravu. U žákovských dotovaných obědů a svačin jde o navýšení o 1 Kč. U tzv, cizích strávníků bylo nutné nastavit ceny na 65 Kč/oběd do jídlonosičů a 68 Kč/oběd pro stravující se v jídelně. Kompletní ceník najdete v sekci Jídelna. Děkujeme za pochopení.

  20. 8. 2019
  Petr Lukáš

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020:
I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída VI. třída VII. třída VIII. třída IX. třída

  13. 5. 2019
  Petr Lukáš

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ č.j. ZsLou/2019/081
Žadatelé uvedeni pod registračními čísly

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

jsou přijati od školního roku 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
Celý dokument naleznete v sekci Úřední deska. Otevřít ho můžete i ZDE.

  3. 5. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ VZDĚLÁVANÉ PODLE § 41 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Pro podporu individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona byla na naší škole zřízena funkce koordinátora. Dovolte, abych Vám představil
Mgr. Veroniku Krškovou,
na kterou se můžete obracet mailem na iv41@zsloucnand.cz či telefonicky 583 550 126.

  1. 5. 2019
  Petr Lukáš

Hledáme kvalifikovaného vyučujícího na první stupeň. Volejte 605 413 408.

  29. 4. 2019
  Petr Lukáš

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO I. TŘÍDY č.j. ZsLou/2019/078
Žadatelé uvedeni pod registračními čísly

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

jsou přijati od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
Celý dokument naleznete v sekci Úřední deska. Otevřít ho můžete i ZDE.