15. 5. 2020
  Petr Lukáš

VÝUKOVÁ VIDEA
Odkaz na naše
výuková videa
na Youtube.

RELAX ZÓNA
VÍME O SOBĚ
Ač je nelehko,
stále se děje
něco pěkného.
VIDEOKONZULTACE
PŘEHLED
VÝUKA ZA MO
MOŽNOSTI
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ONLINE
Dotazy na 605 413 408
...INFO [PDF]

  4. 4. 2020
  Jana Hoblerová

PODĚKOVÁNÍ
Všem rodičům, kteří nám poslali fotografie svých dětí během aktivit v době "nucených" prázdnin, děkujeme. Pokud nadále budete mít čas a chuť se s námi spojit či podělit se o zážitky budeme rádi. Využijte e-mail skolka@zsloucnand.cz
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  3. 4. 2020
  Petr Lukáš

OZNÁMENÍ PPP ŠUMPERK
Z důvodu mimořádných opatření jsou v současné době uskutečňována pouze vyšetření testující školní zralost. Objednávat se můžete na 606 028 753 nebo emailu: ppp.spk@seznam.cz
Výchovná poradkyně Milena Rudolfová

AKTUÁLNĚ:
... Zápis do 1. třídy proběhne podle pokynu MŠMT online. Od pondělí se můžete přihlašovat online. Počítejte s termínem případného setkání 14.04.2020. Děkujeme.
... Zápis do MŠ proběhne podle pokynu MŠMT také online. Bližší informace Vám brzy sdělíme.
... Klárka s Matějem natočili fyzikální video! Děkujeme. Ke shlédnutí ZDE. DOPORUČUJEME!
Navštivte:
 1. Výuková videa – náš nový Youtube kanál s krátkými výukovými filmy od našich učitelů
 2. Relax zóna – náměty námi připravené pro aktivní odpočinek, pojďte si pohrát
 3. Víme o sobě – dejte vědět, co se vám daří a jak se máte, jsme spolu, i když každý jinde
 4. Přehled videokonzultací – kliknutím zobrazíte plánované časy a účastníky společné online výuky

INFORMACE:
 • PRO ŽÁKY: Denně 08:00–11:30 můžete přímo kontaktovat jednotlivé vyučující a konzultovat s nimi. Aby se s vámi, žáčci naši milí, mohli bavit přímo, je nutné, abyste si od čtvrťáků po deváťáky zprovoznili všichni pracovní maily. Návod je na nástěnce na Komensu, máte-li problém či technické problémy, volejte Petra Lukáše na 605413408.
 • Probíhají společné výukové videokonzultace, jejich rozpis pak najdete zde na webu. Využijte možnosti komunikovat přímo se svými učiteli a sdělujte jim, s čím potřebujete pomoci.
 • Přijímací zkoušky – 14 dnů po návratu do školy, kdy to bude zatím není jasné, jeden termín na škole, která je 1. na přihlášce.
 • ŠJ – jídelna zůstává v provozu. Vydáváme pouze do jídlonosičů a na rozvoz.
Podrobnější informace a dokumenty najdete ve zprávě pod tímto oznámením. PL

  1. 4. 2020
  Petr Lukáš

PŘEHLED OPATŘENÍ K EPIDEMII KORONAVIRU – STAV NOUZE V ČR

Stále platí:
S účinností ode dne 11.03.2020 je zavřená škola i družina. Od 13.03. jsem uzavřel školní tělocvičnu. Od 17.03. jsem přerušil provoz Mateřské školy. Školní jídelna zůstává v provozu.
INFORMACE:
 • V odkazech přibyl zajímavý počin brněnské školy na výuku online OSMEC
 • Stav nouze je vyhlášen do 11.05., do 11.04. je nařízením vlády omezen volný pohyb osob. Povinně nosíme roušky.
 • U dětí do 13 let máte nárok na „ošetřovné“. Formulář je vpravo. Potvrdíme pro děti z MŠ i ZŠ. Napište mi jméno dítěte, potvrdím Vám a elektronicky zašlu příslušný formulář
 • SCIO testy pro deváťáky: Na Komensu máte přihlašovací údaje. Myslím na vás a postupně vám přiřazuji další testíky. Držte se. Nezapomeňte ani na Cermat.
 • Pozapomenuté učebnice a sešity si žáci mohou vyzvednout denně mezi osmou a jedenáctou hodinou.
 • Školní jídelna stále zůstává v provozu. Vzhledem k usnesení vlády č.211 vydávám opatření pro provoz ŠJ od 16.03.2020. Klikněte vpravo na Pokyn ŠJ.
 • Česká televize vysílá pořad UčíTelka, běží od 9 do 12 hodin na ČT2 a program najdete na odkazu vpravo.
 • Pro šesťáky je spuštěna online výuka Textový editor prostřednictvím GoogleUčebny. Pokyny máte na Komensu.
 • Přerušuji provoz MŠ od 17.03.2020. Klikněte vpravo na Pokyn MŠ.
 • ZŠ – na nástěnkách v Bakaláři jsou pokyny ke vstupu do nových pracovních mailů pro žáky od IV. třídy.
 • Nabídka na online výuku 8 jazyků zdarma od pana Petra Mandelíka. V odkazech klikněte na Jazyky.

Sledujte, prosím, náš web a informace na Komensu – zejména kapitoly Zprávy, Domácí úkoly, Nástěnka, Plán práce. Zde budou dětem zadávány průběžné úkoly a poskytovány aktuální informace. Vyučující jsou k dispozici ke konzultacím prostřednictvím ICT, je třeba, aby děti spolupracovaly nejen s učiteli, ale také s rodiči. Děkujeme. Petr Lukáš


Dokumenty:
Opatření
Nouze
MŠMT Info
Pokyn MŠ
Pokyn ŠJ

Formulář:
Ošetřovné

Odkazy:
Výuka
NŠ DUHA
UčíTelka
Jazyky
Osmec Brno

Testy:
ScioDat
Cermat

  4. 3. 2020
  Petr Lukáš

ZNOVUOTEVŘENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU
V pondělí 09.03.2020 od 16 hodin opět otvíráme dramatický kroužek pod vedením paní Jany Jurečkové. Zájemci od 3. třídy se mohou dostavit do ředitelny a zapsat se.

  27. 1. 2020
  Petr Lukáš

ANKETA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vážení strávníci.
Vyhodnotil jsem data, která jste nám poskytli během ankety. Děkuji Vám za všechny Vaše připomínky, podněty i hodnocení. K dispozici Vám dávám tabulku s četnostmi odpovědí na jednotlivá témata. Mohla nastat situace, že je odpovědí více než respondentů, protože bylo možné podat více návrhů v jedné kapitole. Řádky s mínusem vypovídají a Vaší nespokojenosti, řádky s návrhy změn nám napovídají Vaše přání a shrnují Vaše návrhy, do řádků s plusem se promítá Vaše spokojenost. Vše bylo shrnuto do dvou grafů. V celkovém jsou vyhodnoceny součty v jednotlivých řádcích, v grafu podle kategorií lze najít, jak se rozhodovaly jednotlivé skupiny respondentů.
V následujícím měsíci se s paní vedoucí školní jídelny budeme věnovat organizačním a technickým opatřením, seminářům, proškolení a nastavení parametrů jídelníčků a provozu. Pevně věřím, že Vám u nás bude chutnat. Děkuji všem Vám, kteří jste se vyjádřili a poskytli jste nám cenné informace.
Petr Lukáš

  3. 9. 2019
  Jana Hoblerová

Prosíme rodiče dětí, aby od měsíce září odhlašovali stravu pouze u učitelek v MŠ. Děkujeme Tel.kontakt Koťátka: 603 706 631 Tel.kontakt Štěňátka: 731 802 587 Stravu na následující den je možno odhlásit pouze do 15:30 hodin! Oběd si můžete vyzvednout do jídlonosičů pouze 1.den nepřítomnosti v době od 12:00-12:30. Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám účtována plná cena!

  1. 9. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY:
Od 1. září 2019 jsme byli nuceni upravit ceny za stravu. U žákovských dotovaných obědů a svačin jde o navýšení o 1 Kč. U tzv, cizích strávníků bylo nutné nastavit ceny na 65 Kč/oběd do jídlonosičů a 68 Kč/oběd pro stravující se v jídelně. Kompletní ceník najdete v sekci Jídelna. Děkujeme za pochopení.

  3. 5. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ VZDĚLÁVANÉ PODLE § 41 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Pro podporu individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona byla na naší škole zřízena funkce koordinátora. Dovolte, abych Vám představil
Mgr. Veroniku Krškovou,
na kterou se můžete obracet mailem na iv41@zsloucnand.cz či telefonicky 583 550 126.

  1. 5. 2019
  Petr Lukáš

Hledáme kvalifikovaného vyučujícího na první stupeň. Volejte 605 413 408.