V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  25. 2. 2015
  Věra Turková

Občanské sdružení Rodiče dětem zve všechny malé i velké na dětský maškarní karneval s šaškem Vikym, který se uskuteční v kulturním domě Skleník v neděli 8. 3. 2015 od 15.00 hod.Občerstvení i dárky zajištěny pro všechny děti.

  24. 2. 2015
  Věra Turková

Školní lyžařské závody se uskuteční (pokud nám bude počasí přát) v úterý 3. 3. 2015 dopoledne v lyžařském areálu p. Kareše. Děti pojedou společně autobusem od školy. Sraz všech závodníků je v 8.00 hod. před školou. Svačinu a pití si vezměte s sebou. Předpokládáme, že kolem 11.00 hod. se budeme přesouvat zpět do školy. Žáci, kteří mají odpolední vyučování, budou po obědě pokračovat ve výuce dle rozvrhu hodin.
V případě nepříznivého počasí budou závody odvolány.

  21. 2. 2015
  Petr Lukáš

CVIČENÍ S OLINKOU ŠÍPKOVOU 2015 .... A je to!
ČLÁNEK A FOTKY NAJDETE V KRONICE.
Děkujeme Vám, že jste k nám vážili cestu. Pevně věřím, že jste si cvičení se skvělou Olinkou řádně užili a odjížděli spokojeni. Chcete-li nám k akci cokoliv sdělit, napište nám na petcomp@seznam.cz – budeme rádi, když budete příště ještě spokojenější.

  13. 2. 2015
  Jaroslav Dorňák

Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby do školské rady.

Bližší informace zde.

  13. 2. 2015
  Jaroslav Dorňák

Rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016.
Rozhodnutí ve formátu pdf.
Práce žáků

  11. 2. 2015
  Věra Turková

Vážení rodiče,
jelikož se v nepravidelných intervalech mezi dětmi školou povinnými objevuje infekční onemocnění PEDIKULÓZA (zavšivení), upozorňuji, že dle zákona 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví je škola povinna prostřednictvím zákonných zástupců dětí dle §7 (3) zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (v tomto případě zavšivení) od ostatních dětí za účelem předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění.
Pokud rodič pošle své dítě vykazující známky onemocnění pedikulózou do školy mezi ostatní žáky, dopouští se porušení výše zmiňovaného právního předpisu a také tím ohrožuje na zdraví ostatní žáky školy. Dítě se může účastnit výuky teprve po úplném vyléčení. Doporučuji proto odpovědný přístup k léčbě pedikulózy a včasné předání informací škole. Bližší informace o pedikulóze, prevenci, léčbě jsou dostupné na internetu.
Děkuji za pochopení. V. Turková

  15. 1. 2015
  Jaroslav Dorňák

Naše škola se zapojila do projektu
VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ
Podrobné informace ve formátu pdf.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.