V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  19. 12. 2014
  Jaroslav Dorňák

Krásné Vánoce

  9. 12. 2014
  Petr Lukáš

Pěvecké sbory pro vás přichystaly řadu předvánočních vystoupení:
– 06. 12. – 16:00 Loučňáček na Vánočním jarmarku v Bělé pod Pradědem
– 13. 12. – 17:00 TapTýda koncertuje pro Neviditelnou výstavu v Olomouci
– 14. 12. – 15:00 Loučňáček a TapTýda v papírně ve Velkých Losinách
– 19. 12. – 17:30 Beruška MŠ, Klubíčko, Loučňáček i TapTýda – Koncert doma
Bližší informace najdete v sekci Kdy vystupujeme. Těším se na vás.

  7. 12. 2014
  Hana Svatoňová

Na společné schůzce rodičů dne 2.12.2014 proběhla v souladu se zákonem 561/2004Sb. volba členů Školské rady, kteří budou zastupovat zákonné zástupce. Těmito členy se stali: MUDr. Anežka Pupíková a Ing. Jan Vyskočil. Zvoleným kandidátům gratuluji a zároveň děkuji paní Mgr. Staňkové za spolupráci.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.