V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  8. 4. 2015
  Věra Turková

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy se koná ve středu 8. 4. 2015 od 15.30 do 17.00 hod. v 1. patře mateřské školy. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku k zápisu i s vyjádřením od lékaře. Přihlášku získáte v MŠ nebo na stránkách mateřské školy v sekci dokumenty. Těšíme se na Vás.

  24. 3. 2015
  Věra Turková

Doplňující volby do Školské rady
V doplňujících volbách do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých dětí mateřské školy byla zvolena paní Petra Harazímová.

  3. 3. 2015
  Věra Turková

Kroužek gymnastiky bude až do odvolání zrušen pro úraz vedoucí kroužku. Děkuji za pochopení.

  15. 1. 2015
  Jaroslav Dorňák

Naše škola se zapojila do projektu
VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ
Podrobné informace ve formátu pdf.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.