V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  15. 9. 2014
  Věra Turková

KROUŽKY S

Svoji činnost zahájily již pěvecké sbory.
Náboženství bude probíhat od 15. 9. 2014.
Ostatní kroužky zahájí činnost v týdnu od 29. 9. 2014.

  15. 9. 2014
  Věra Turková

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Šárce Keprdové a rodině Kopotových za poskytnutí výtvarného materiálu pro tvůrčí činnosti dětí.

Děkujeme p. Milanu Kopeckému za poskytnutí materiálů k dopravní výchově.

  15. 9. 2014
  Věra Turková

Vzhledem k vysokému zájmu o níže uvedené kroužky jsme provedli organizační změny, abychom uspokojili všechny děti.

TVOŘÍTKO
(2 skupiny, čtvrtek, obě vede p. Svatoňová)
1. skupina, 13.15 - 14.00 - přihlášené děti 1. a 2. třídy
2. skupina, 14.00 - 14.45 - ostatní přihlášené děti

Keramika
(2 skupiny, úterý, 1. skupina - p. Turková, 2. skupina - p. Kršek)
1. skupina, 13.30 - 15.00 - K. Matochová, M. Pupík, K. Kubíčková, V. Turková, M. Hobler, M. Martinčík, K. Martinčíková, N. Fabiánová, N. Březinová, K. Šipická, D. Dvořák, J. Lisner, E. Fišnarová, V. Stejskalová
2. skupina, 15.00 - 16.30 - A. Sádovská, K. Johnová, M. Halaxová, M. LIďák, D. Liďáková, D. Vybíral, R. Maňas, D. Palagy, J. Semian, T. Bližňáková, J. Bližňák, A. Laštůvková, K. Kopotová, B. Pokorná, E. Bližňáková

Děti byly do skupin rozděleny podle pořadí přihlášení do kroužku.

  11. 9. 2014
  Petr Kršek

V úterý 16. 9. se uskuteční okresní kolo přespolního běhu, do kterého postoupilo družstvo mladších žáků 2. stupně. Odjezd vlakem 7.39, předpokládaný návrat 13.45 S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení a obutí.

  10. 9. 2014
  Věra Turková

V pátek 12. 9. začíná plavání pro děti z mateřské a základní školy. Odjezd od školy v 7.25 hod. Nezapomeňte si plavky s sebou.

  9. 9. 2014
  Petr Lukáš

Vážení přátelé našich zpěváčků.
Naše školní sborové studio Loučňáček letos oslaví 25 let svého hudebního snažení. Zveme vás 11. 10. 2014 do loučenského Skleníku na slavnostní koncert k Roku české hudby, kde uslyšíte vystoupení všech našich sborů (a nejen jich). Bude nám nesmírnou ctí, když si přijdou zazpívat i bývalá Klubíčka, Loučňáčkové, Štěkové či TapTýďata. Bližší informace hledejte v sekci Sbory/25 let Loučňáčku.
V sobotu 13. 9. 2014 od 17:45 do 20:00 probíhá první zkouška bývalých členů v hudebně ve škole. Moc se na vás těšíme. Věrka, Hanka a Petr

  5. 9. 2014
  Bára Mlčochová

PLAVECKÝ KURZ

Přihlášené děti:

1. BRAVANSKÝ Marek
2. DRÁPAL Josef
3. FICNAR Vojtěch
4. HARAZÍMOVÁ Karolína
5. HAVLÍČEK Jaroslav
6. JŮVA David
7. KOPOTOVÁ Kristýna
8. MARTINČÍKOVÁ Pavla
9. MATOCHA Martin
10. POSPÍŠIL Tomáš
11. PŘIDALÍK Adam
12. ŠIPICKÁ Adéla

Prosíme rodiče, aby si vyzvedli u paní učitelky "Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte" a "Informace pro rodiče dětí - plavecký kurz".

Kurz začíná 12. 9. 2014.

  25. 8. 2014
  Jaroslav Dorňák

Seznam pomůcek pro žáky
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.